Transport

Pomagamy w transporcie:

- źrebiąt do nowych domów
- klaczy na stanówke,
- koni na przeglad hodowlany. 

Warunki do uzgodnienia. Nie prowadzimy firmy transportowej ani transportu usługowego.