Przygotowanie koni do Przeglądów Hodowlanych

          Uczestniczymy w przeglądach KFPS/ZHKFwP od 2003 roku, ucząc się od najlepszych i systematycznie nabierając doświadczenia. Wśród przygotowanych przez nas koni jest już 7 klaczy z tytułem STER, oraz 6 klaczy stb z III premią.

Oferujemy trening:

dla koni trzyletnich i starszych trwający minimum 2 miesiące* i obejmujący
      - pracę z koniem,
      - żywienie
      - werkowanie
      - polskie koszty przeglądu (zgłoszenie i handler)

w cenie 1500 zł (klacz i źrebię - 2000 zł); w kombinacji ze stanówką 2000 zł (klacz i źrebię - 2.500 zł)

 

dla koni młodszych (rocznych i dwuletnich) minimum 4 tygodnie*
     - praca z koniem
     - żywienie
     - werkowanie
     - polskie koszty przeglądu (zgłoszenie i handler).

W cenie 1200 zł.

 

* konie wstawiane w trening powinny być zdrowe, w dobrej kondycji, wywerkowane na min 7 dni przed przyjazdem, nauczone podstawowej obsługi, w przeciwnym razie czas treningu powinien być dłuższy a koszt wyższy (szczególnie dotyczy to koni "prosto z pastwiska").

 

Ceny nie obejmują - ewentualnego specjalistycznego kucia, oraz obsługi weterynaryjnej konia!