Przepisy Hodowlane

           Kwalifikację koni do odpowiednich rejestrów ułatwia system premiowania oraz nadawania tytułów hodowlanych i użytkowych na przeglądach hodowlanych:

            Przeglądu dokonuje minimum dwuosobowy zespół, złożony z uprawnionego sędziego i inspektora KFPS. Przyznają oni oglądanym koniom punkty w skali od 3 do 9- ciu za każdą ocenianą cechę. Gdzie nota:


           3. oznacza- źle

           4. niewystarczająco

           5. wystarczająco

           5.5 lepiej niż wystarczająco

           6 wystarczająco dobrze

           6.5 dobrze

           7. bardziej niż dobrze

           7.5 bardzo dobrze

           8. wybitnie

           pow. 8- lepiej niż wybitnie,ocena 9 świadczy o bardzo wysokiej jakości danej cechy i pojawia się bardzo rzadko.

           Konie grupowane są ze względu na wiek- źrebięta, młodzież i konie dorosłe( młodsze i starsze), z dodatkowym podziałem na płeć.

           Źrebięta prezentowane są pod matkami, w pozycji stój, w ręku w stępie oraz w swobodnym kłusie a ich oceniane cechy to: typ rasowy, rozwój, budowa, stęp i kłus. Oceny za stęp i kłus są liczone podwójnie.

 

Suma punktów daje odpowiednia premie:

 

          -przedział między 40 a 46 pkt, to premia III.

          Minimalna jednostkowa ocena za ruch to 5.5. Konie które otrzymały poniżej 40 pkt,  notę 4, 2 x 5 (lub więcej) nie mogą otrzymać premii, tak jak konie z odmianami niedopuszczalnymi ( białe włosy, nie będące wynikiem urazu, gdziekolwiek poza głową powyżej linii oczu. Rozmiar odmiany dopuszczalnej nie może przekraczać średnicy monety 2 € ,u dorosłego konia).

III premię otrzymują poprawnie zbudowane źrebięta, o wystarczającym ruchu.

 

           -przedział miedzy 46 a 50 pkt to premia II. Otrzymują ja dobrze zbudowane, typowe źrebięta o równie dobrym ruchu. Jednostkowa ocena za ruch nie może być niższa niż 6.5, minimalna nota za dowolna cechę to 6.

 

           - 50 pkt i więcej to premia I - ocena dla źrebiąt najlepszych i doskonałych ruchowo. Minimalna ocena za ruch nie może być niższa niż 7.

 

 

           Dorosłe konie ocenia się troszeczkę inaczej. Zarówno w pozycji stojącej jak i ruchu prezentacja odbywa się w ręku a największe znaczenie ma typ rasowy i chody (również liczone podwójnie). Oceniane są tez budowa oraz kończyny .

I tak o jakości typu stanowi:

- szlachetność głowy, długość i osadzenie szyi,

- owłosienie, intensywność maści 

W budowie ocenia się

- położenie i długość łopatki, grzbietu, nerki ,zadu, szyi,

Kończyny określa ich:

- jakość, postawa, budowa nóg;

- kształt, jakość i rozmiar kopyt.

Chody (osobno dla stepa i kłusa):

- długość kroku,

- energia,

- elastyczność,

- równowaga,

- symetria ruchu.

 

            Wszystko opisuje się w specjalnym formularzu LS ( linear scoren - liniowa punktacja), który zawiera dane konia potrzebne do jego identyfikacji, podpis oceniającego sędziego, oraz oceny w graficznym rozbiciu na cechy i wynikającą z nich konkluzję wyrażoną w liczbach.

 

   

    
- klacze i wałachy o minimalnym wzroście 156 centymetrów w kłębie, które otrzymały I (minimum 50 pkt) lub 2 (min 46 pkt) premię wpisywane są do rejestru "ster". Tytuł ster ( ale bez premii) może również otrzymać trzyletni ogier (minimalny wzrost 158 cm)

- klacze z I premią, które osiągnęły minimalny wzrost 158 cm i zdały próbę dzielności na poziomie 77 %, lub maja tytuł "sport" mogą otrzymać tytuł "Kroon".

- siedmioletnie klacze z I premią o minimalnym wzroście 160 centymetrów w kłębie, po ukończeniu próby dzielności na poziomie 77%, lub mające tytuł "sport" i które urodziły prawidłowe źrebię mogą uzyskać tytuł "model" (około 10% klaczy z I premią);

- klacze o minimalnym wzroście 154 centymetrów w kłębie, i wałachy o wzroście 156 centymetrów które otrzymały III (min 40. pkt) premię lub zostały bez premii (minimum 36 pkt) są wpisywane do stamboek,

- klacze i wałachy które nie spełniają warunków wpisu do innych rejestrów (wady budowy, wady ruchu, białe odmiany, zbyt niski wzrost; punktacja poniżej 36 pkt) pozostają w rejestrze dla źrebiąt veulenboek;

          Każda klacz przy wpisie musi mieć zweryfikowane pochodzenie za pomocą badań genetycznych (zalecane jest również badanie DNA na nosicielstwo wad wrodzonych). Klacz która zostanie zaźrebiona przed ukończeniem trzech lat traci prawo do wpisu.

 

           Selekcja ogierów: w wieku minimum dwóch i pół roku są oglądane przez specjalną komisję i kierowane, lub nie, na "centralny egzamin" - keuring (keur -oceniać). Komisja ocenia ich budowę, ruch, maść oraz pochodzenie (ojciec musi być STAMBOEK a linia żeńska przynajmniej od trzech pokoleń minimum ster). Pierwszym etapem selekcji (tzw „pierwsza runda”) jest uzyskanie tytułu ster.

           Zakwalifikowane do kolejnego etapu (II runda) ogiery muszą przejść badania kliniczne, RTG, krwi, nasienia oraz badanie genetyczne stwierdzające pochodzenie oraz brak genu kasztana. Jeśli wszystkie wyniki są w normie, ogier może przystąpić do kolejnej części kwalifikacji która od 2020 r polega na porównaniu koni pod siodłem (opcjonalnie w zaprzęgu) na początku lata.  Ze stawki wybiera się kilka - kilkanaście najlepszych i biorą one udział w siedemdziesięciodniowej próbie użytkowej. Po jej zdaniu ogier jest wpisywany do rejestru STAMBOEK i przez 5 lat może kryć klacze (z limitem liczbowym). Po tym okresie przeprowadzana jest ocena jego potomstwa i ogier jest kwalifikowany( lub nie) do rozrodu na stałe. Od roku 2014 ogiery zakwalifikowane do hodowli poddawane są testom na nosicielstwo genu karłowatości oraz wodogłowia. Ewentualne nosicielstwo nie wyklucza ogiera z hodowli a jest jedynie cenną wskazówką dla hodowców.

           Konie o wybitnej karierze hodowlanej mogą uzyskać przydomek "preferent". Klacz może go otrzymać w chwili gdy jej czwarty potomek uzyska tytuł przynajmniej "ster". Ogier musi wykazać się odpowiednią liczbą synów stamboek i córek przynajmniej "ster". Najwyższym możliwym tytułem dla klaczy jest "prestatiemutter" (matka czempionów). Aby uzyskać ten tytuł, klacz musi posiadać trójkę potomstwa z tytułem "sport" (jest to tytuł , nadawany koniom, niezależnie od płci i rejestru, za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach - ujeżdżenie, zaprzęgi i zaprzęgi pokazowe. Koń który uzyskał tytuł "sport" w dwóch dyscyplinach, lub jednej na odpowiednio wysokim poziomie - C i wyżej - otrzymuje tytuł ELITE SPORT) lub z zaliczoną próbą IBOP/ABFP z wynikiem 75 lub wyżej.