Księgi i rejestry

           Księga fryzyjska jest zamknięta co oznacza że zarejestrować w niej można jedynie potomstwo rodziców do niej wpisanych.

W jej obrębie prowadzone są:

- główny dział Księgi Stadnej (STAMBOEK - dokumenty w kolorze niebieskim), potomstwo ogierów STB, i klaczy wpisanych do KFPS. Tylko z tego działu mogą pochodzić ogiery STB

- działy dodatkowe (BIJBOEK, KFPS-D dokumenty w kolorze szarym), potomstwo innych ogierów KFPS i klaczy KFPS

          W obrębie każdego działu prowadzone są takie same rejestry, dla źrebiąt, klaczy i wałachów stb, klaczy i wałachów ster, klaczy kroon, klaczy model. Jak zostało napisane powyżej, jedyna różnica dotyczy ogierów STB które muszą pochodzić z działu głównego księgi stadnej.