Serdecznie witamy na stronie najstarszej polskiej hodowli koni fryzyjskich

wpisanych do holenderskiej księgi stadnej:

Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek"

 

 

OGIERY KRYJĄCE

ur. 1999 [Piter x Jurjen x Hearke x Jarich ( MARK 232 P)]

og. WIGLE vb ster

ur. 2010 [Maurits x Heinse x Nammen x Teake ( MARK 232P)]

og. HJALTE VOM HOFGUT GRUNENKAMP vb ster